آه! حال‌ام به هم

آه! حال‌ام به هم

آه! حال‌ام به هم خورد. امروز کارم شده بود نوشتن گزارش‌کار آزمایشگاه فیزیک. تایپ کردن، نمودار کشیدن و … اصلا منصفانه نیست. نمی‌فهمم هدف‌ این‌ها از نوشتن گزارش دقیقا چه چیزی است؟! این‌که یاد بگیریم گزارش بنویسیم؟! اگر این‌طور است که هدف‌شان اصلا برآورده نمی‌شود. این گزارش‌هایی که ما می‌نویسیم هیچ ارزشی ندارند. فاصله‌شان با چیزی که به آن می‌گویند technical report از زمین تا آسمان است. هیچ آموزشی هم نمی‌دهند. هدف پس چیست؟! هیچ! خوداشتغالی یا سرکارگذاری یا چیزی از این دست. (بدی‌اش این است که خودشان هم نمی‌فهمند که کارشان چنین معنایی دارد. دچار این توهم شده‌اند که دستوری که به ما می‌دهند لازم است.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *