کم‌بود وقت و از این

کم‌بود وقت و از این

کم‌بود وقت و از این حرف‌ها که اجازه نمی‌دهد من این صفحه را به روز کنم. این چند وقت، مقداری تغییر در آدرس وبلاگ‌ها به وجود آمده که لازم است به اطلاع ملت شریف برسانم:

آدرس سایت جادوگر از این به بعد این است: SOrCErEr تفاوت در تبدیل یک ـ به – است. چه؟!‌ یک خط زیر به یک خط منفی به زبان ساده.
از طرف دیگر شبح هم نقل مکان کرده است. این را هم درست کنید.
در ضمن چند عدد سایت دیگر هم می‌خواهم اضافه کنم که نمی‌دانم چرا همیشه نشده. مثلا یکی‌اش الواح شیشه‌ای ‌ست که خواندن‌اش پیشنهاد می‌شود. البته این اواخر داد و هوار در آن شده است که توصیه‌اش نمی‌کنم. ولی خوب …
یکی دیگر هم نظریات عارفانه،‌ یادداشت‌های ابلهانه است. این را هم بخوانید،‌ خوب است. گرچه نمی‌دانم اگر ناشناس باشید می‌توانید با آن ارتباط برقرار کنید یا نه، ولی لابد می‌شود دیگر! من که کاملا خوش‌ام می‌آید از خواندن این.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *