آخر سر لینک‌های کناری را

آخر سر لینک‌های کناری را

آخر سر لینک‌های کناری را درست کردم.
وای!‌من امتحان دارم فردا و الان یک ساعت است این طرف و آن طرف می‌روم برای اضافه کردن سیستم نظرسنجی و مهم‌تر از آن، فارسی‌سازی آن!‌اما به کوری چشم دشمنان(!)،‌ به نظر درست شد.
خوب … دیگر باید بروم حمام کنم. از کسوف قبلی تا به حال آب ندیده‌ام!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *