سری به کلاغ-یک نشریه الکترونیک

سری به کلاغ-یک نشریه الکترونیک

سری به کلاغ-یک نشریه الکترونیک ادبیات و فلسفه بزنید. کلاغ بیش از چند ماه نیست که منتشر می‌شود. اما کاملا پتانسیل این را دارد که تبدیل به نشریه‌ای قابل قبول در زمینه ادبیات و فلسفه بر روی اینترنت (و البته به زبان فارسی) شود.
فعلا کلاغ به سه بخش داستان، شعر و مقاله تقسیم می‌شود که در هر کدام ده، پانزده عنوان یافت می‌شود. مثلا:

هايكوي تابستاني
لئونارد كوهن / ترجمه پيام بهتاش

سكوت
سكوتي عميق تر
وقتي جيرجيرك ها
ترديد مي كنند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *