می‌آییم به همه مردم، یکی

می‌آییم به همه مردم، یکی

می‌آییم به همه مردم، یکی یک‌دانه بیت می‌دهیم تا تکلیف‌شان روشن شود:
هر کدام می‌روند شاخه گلی پیدا می‌کند و گل‌برگ‌های‌اش را می‌کند و می‌گوید 0، 1، 0، 1 و … . آخرین چیزی که در آمد، می‌شود وضعیت‌شان.
اگر 1 بود، خوش‌بخت هستند و اگر 0 بود،‌ بدبخت. اگر هم دوست داشت،‌ می‌تواند برعکس‌اش را انتخاب کند – با خودش.
ما که آمدیم به 6e9 نفر آدم یک بیت اختصاص دادیم تا تکلیف همه روشن شود: خوش‌بخت یا بدبخت.
تمام آن‌چه لازم است، یک شاخه گل است. همین! (گل کجاست؟!)
حالا، با این حساب: آقا، خانم! شما خوش‌بختید یا بدبخت؟!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *