چند روز پيش از لرد

چند روز پيش از لرد

چند روز پيش از لرد شارلون نوشتم و نوشته‌ي جالب او. آن موقع آرشيوش مشکل داشت، پس نتوانستم لينک بدهم. لينک آن مطلب، مثلا اين است. البته اشتباه بزرگي مي‌کنيد اگر مطالب يکي دو روز بعدش را هم نخوانيد – چون توضيح آن نوشته منوط به اين است! اين هم براي اين‌که کمک کنم براي جلوگيري از کژفهمي!
اما اين بحث، به همين‌جا خاتمه نيافت. چند تئوري بنيادي‌ي ديگر هم اين وسط توسط شوريده و ديوانه به وجود آمد. تئوري‌ي کلاسه‌بندي‌ي دخترها را از نظر شوريده و ديوانه بخوانيد. کم‌ترين فايده‌اش اين بوده است که الان خيلي حرف‌ها را راحت با 3 بيت مي‌زنم و مي‌گويم “آهاي! تو که بيت آخرت، 1 است، چي مي‌گي؟” (البته قبلا به اين لينک داده بودم). مورد بعدي، يک توصيف رفتاري‌ي دخترها با استفاده از HDLمانندي‌ست که جالب مي‌نمايد. اين را هم بخوانيد،‌ خوب است. اين تئوري البته احتمالا بسيار مخالف چيزي‌ست که دخترها ادعا مي‌کنند. براي همين بيش‌تر تاکيدم اين است که دخترها چنين نوشته‌اي را بخوانند و نظر بدهند براي‌ام در صورت امکان. گرچه بايد بگويم که اين تئوري بسيار شبيه به نظريات نسيم است (که البته لينکي ندارد تا جايي که مي‌دانم) و خوب، آن نظرات با اين‌که به نظر چندان انسان‌پسندانه نمي‌آيند ولي تا به حال تا حد خوبي سازگار نشان داده‌اند و جالب اين‌که مرور زمان نشان داد که ادعاهاي خلاف آن معمولا يک وهم (اگر نگوييم دروغ!) بوده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *