بچه‌ي نيم وجبي مي‌خواد من

بچه‌ي نيم وجبي مي‌خواد من

بچه‌ي نيم وجبي مي‌خواد من رو دست بندازه! هي … بگم اسم‌ات پيمان‌ه آبرو برات نمونه تو محل؟
اون‌ام چه ساعتي …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *