من سردم است من سردم

من سردم است من سردم

من سردم است
من سردم است و انگار هيچ‌وقت گرم نخواهم شد
اي يار، اي يگانه‌ترين يار، “آن شراب مگر چند ساله بود؟”
نگاه کن که در اين‌جا
زمان چه وزني دارد
و ماهيان چگونه گوشت‌هاي مرا مي‌جوند
چرا مرا هميشه در ته دريا نگاه مي‌داري؟

(ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد – فروغ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *