چيه؟ مشکل از چيه؟ چرا

چيه؟ مشکل از چيه؟ چرا

چيه؟ مشکل از چيه؟ چرا هوا اين همه تاريکه؟ طبيعيه اين ساعت‌ها خورشيد نباشه يا مشکل چيز ديگه‌ايه؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *