آهاي تو!‌ نظرت درباره‌ي رنگ

آهاي تو!‌ نظرت درباره‌ي رنگ

آهاي تو!‌ نظرت درباره‌ي رنگ جديد وبلاگ چيه؟ چشم‌هاي قشنگ‌ات رو اذيت که نمي‌کنه؟ حس زيبايي‌شناسي‌ات رو چطور؟ اطفا نظر و عقيده و …(!)ات رو برام بنويسي. ممنون مي‌شم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *