امشب خواب‌ام خواهد برد؟ (آه!

امشب خواب‌ام خواهد برد؟ (آه!

امشب خواب‌ام خواهد برد؟
(آه! اين‌ها يک جور تريپ روشن‌فکرانه‌ست که بايد مواظب‌شان باشيم بيش از حد معقول کنترل‌مان را بر عهده نگيرند.)
(و گزاره‌ي پيش هم تريپ متا-روشن‌فکرانه‌ست!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *