کاش قرص يادگيري‌ي سريع آناليز

کاش قرص يادگيري‌ي سريع آناليز

کاش قرص يادگيري‌ي سريع آناليز غيرخطي وجود داشت و فقط هم من داشتم‌اش!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *