هيچ چيزي را بيش از

هيچ چيزي را بيش از

هيچ چيزي را بيش از حدي نمي‌توان فهميد،
هيچ چيزي را کم‌تر از حدي نمي‌توان نفهميد،
هيچ حرفي بيش از حدي درست نيست،
هيچ حرفي کم‌تر از حدي غلط نيست،
هيچ چيزي، هميشه صادق نيست.

One thought on “هيچ چيزي را بيش از

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *