ويار

ويار

دل‌ام چيزي مي‌خواهد، نمي‌دانم دقيقا چه، شايد کمي فشار – فشار فيزيکي (لطفا بيش از پنجاه هزار پاسکال فشار وارد نکنيد، دنده‌هاي‌ام مي‌شکند).

Comments are closed.