تقابل دوگانه‌ي واليوم و eigenfunction

تقابل دوگانه‌ي واليوم و eigenfunction

یارو spammerه می‌خواست از حساسيت علمي‌ي من استفاده کند و نامه‌اي فرستاده بود با تيتر eigenfunction – لابد انتظار داشت واليوم‌هاي‌ش را بخرم!

Comments are closed.