فشردگي‌ي ناگهاني‌ي زندگي‌ي علمي

فشردگي‌ي ناگهاني‌ي زندگي‌ي علمي

خب … بايد قبول کرد زندگي گاهي به تکينگي پهلو مي‌زند:‌ من تا همين الان داشتم فعاليت علمي مي‌کردم!
سيمنار کنترل آشوب آماده کن،
شبيه‌سازي کنترل چندمتغيره انجام بده (و تازه ملتفت مي‌شوي که گويا يکي از دستورهاي MatLab 5.3 مشکل دارد)،
و قبل‌اش هم مقاله بخوان و … ! تازه در اين دو روز هيچ بررسي‌ي احتمالاتي‌ي فلان معماري‌ي هوش‌مند را هم انجام نداده‌ام. اي بابا …
هممم … خنده‌دارتر اين‌که انگار قرارست سمينار از ساعت 9:00 شروع شود و من تا 9:30 سر کلاس قبلي هستم. اوه …
(راستي نگاهي به تيترم بينداز! اگر گفتي چه صنعت ادبي‌اي در آن به کار رفته است؟!)

Comments are closed.