آشوب و سولوژن – برخورد مجدد

آشوب و سولوژن – برخورد مجدد

گزارش سمينارم –که هنوز بخش قابل توجه‌اي از آن باقي مانده است [و البته چون اين نوشته‌ي چند روز پيش است، اين گزاره ديگر صادق نيست]- درباره‌ي کنترل آشوب است. يادم مي‌آيد از بچگي از آشوب خوش‌ام مي‌آمد. اولين برخوردم با آن در يکي از مقالات دانشمند سال‌هاي پيش بود. درست نمي‌دانم راهنمايي مي‌رفتم يا خير، ولي به گمان‌ام اگر هم مي‌رفتم، همان يکي دو سال اول‌اش بود. گرچه آن زمان چيز زيادي از آن نمي‌دانستم و طبيعتا حتي کد آشوب‌ناک نيز ننوشته بودم. آن زمان بيش‌تر به فراکتال علاقه داشتم و هر چند وقت يک‌بار به نوعي سعي مي‌کردم به آن نزديک شوم: از تايپ کردن برنامه‌اي براي توليد فراکتال مندلبرات (يا جوليا) بر روي C64ام که خيلي راحت حدود 2 يا 3 ساعت طول مي‌داد ت� به نتيجه برسد، تا گشت و گذار در اعماق فراکتال‌ها با استفاده از FractInt [اين‌جا را هم ببينيد] و بعد نوشتن برنامه‌ي آن با دانش خودم گرفته تا علاقه‌مندي به بعد فراکتالي‌ي عالم و کاغذ له شده و چيزهايي مشابه با آن. دانش‌گاه که رفتم، دوباره چشمه‌اي از علاقه‌مندي‌ام را با بررسي‌ي مدل‌هاي جمعيتي آشوب‌ناک و نوشتن گزارشي براي درس معادلات ديفرانسيل –پس مي‌شود سال اول- نمايان شد تا اين‌که دوباره در فوق‌ليسانس به طور جدي‌تر به آن بپردازم و اولين کارم بشود استفاده از نويز آشوبي براي جستجوي فضاي مساله و بعد هم مطالعه‌ي منظم درباره‌ي کنترل آشوب و انجام چندين و چند شبيه‌سازي و يکي دو ايده‌ي عملي شده و چندين ايده‌ي عملي نشده و اينک هم نوشتن گزارشي درباره‌ي آشوب که تنها اميدوارم به اندازه‌اي که دل‌ام مي‌خواهد خوب و کامل پيش برود. عيب‌اش اين است که مي‌دانم هنوز خيلي چيزها وجود دارد که مي‌بايست ياد بگيرم و مطمئن نيستم آيا دوباره شانس برخورد مجددي با آن را خواهم داشت يا خير. اگر اين آشوب و فراکتال، همان است که از دبستان و راهنمايي با من بوده، که دوباره سر و کله‌اش پيدا خواهد شد! خوش‌حال‌ام!

10 thoughts on “آشوب و سولوژن – برخورد مجدد

  1. Hi, This is Seyed Mansouri! I have just started to write a blog but I have been a fan of your web log for a quiet long time as I got familiar with your blog as I followed Lena’s Links at her blog. I’ll appriciate if you visit my blog and leave me some comments I know you have a pretty good exprience to do so. check out my blog at http://www.perseternity.blogspot.com or if you need some more info personal webpage @ http://www.soheilmansouri.4t.com regarding who I am you can check my

  2. سلام …وبلاگ جالبی دارید . علاقمند به نظریه آشوب هستم . و به دنبال کارهایی هستم که در این زمینه در علوم انسانی شده است .به یکی از دوستان سفارش کرده بودم اگر در جستجو هایش مواردی یافت معرفی کند امشب آدرس شما را دریافت کردم . از آشنایی با شما خوشوقتم .

  3. گزاره نخست شما اکنون صادق نیست پس ارزش درستی آن متغییر با زمان است ارزش درستی این گزاره منحصرا مربوط به خود گزاره نیست ، پس این، گزاره نیست پس در زمان خودش هم گزاره درست نبوده است

  4. PC از چه order ی ؟!…حداقل توی fiest order گزاره معتبری نیست ! جمله دوم دباره ارزش درستی جمله اول صحبت می کند

  5. Pingback: americas cardroom
  6. Pingback: texas hold

Comments are closed.

Comments are closed.