زمين پاک

زمين پاک

سوسک‌ها را مورچه‌ها جمع مي‌کنند.
زمين تميز مي‌شود.
و من به swarm intelligence مي‌انديشم.

3 thoughts on “زمين پاک

  1. belakhare kare khodeto kardi?!khastegito sare un zabun-baste haie koochike mehrabun khali kardi?prevallent?!?!ha?

Comments are closed.

Comments are closed.