در مي‌کده

در مي‌کده

رضا خداحافظي کرد و رفت.
خب، نمي‌گويم ناراحت، اما کمي غم‌گين شدم. خداحافظي کردن يک وبلاگيست –مخصوصا کسي که فعلا به طور مستقيم نمي‌بيني‌اش و تنها راه خبر گرفتن از او اين‌گونه است- چندان خوش‌آيند نيست. با وجود آن‌که او حتما دلايل خودش را دارد، اما اميدوارم خيلي زود آن دلايل منتفي شوند و دوباره شروع کند به نوشتن. موافقي رضا؟

Comments are closed.