اينک، پاپ (17)

اينک، پاپ (17)

بوي توطئه نه که فضا را آغشته کرده باشد که اشباع کرده است. فرشته براي‌ام پيام آورد که آنِ وصل دور نيست. آمين!

Comments are closed.