استناد به دانش دیگران

استناد به دانش دیگران

مساله‌ی مهم‌ای است که چه وقت دانش دیگران قابل استناد است و چه وقت نیست. آیا می‌توان از اطلاعات دیگران برای تصمیم‌گیری استفاده کرد؟
شاید این بستگی به فیلتری دارد که دیگران برای کسب اطلاعات از آن استفاده می‌کنند. و جدا از آن به تصمیم‌گیری‌های میانی‌ای که این وسط انجام شده نیز بستگی دارد. و در آن تصمیم‌گیری‌ها خیلی عوامل دخیل‌اند که تو از آن آگاه نیستی: از ارزش‌ها بگیر تا منطق به کار رفته در تصمیم‌گیری و هم‌چنین زمان صرف‌شده و … ! خودتان که می‌دانید (لعنت بر این کیبورد چپه!).

3 thoughts on “استناد به دانش دیگران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *