وضعیت روزانه

وضعیت روزانه

یک آزمایش‌گاه خلوت، یک سیستم‌عامل ناشناخته و عجیب و غریب و یک عالم دوست خوب در دنیا بیان‌گر وضعیت فعلی‌ی من است!

3 thoughts on “وضعیت روزانه

  1. خوب مي‌بينم که مشکل فارسي نوشتن‌ات هم تا حدودي رفع شده! 🙂 اين خيلي خوش‌حال کننده است! راستي اديتورها به دردت خورد؟! البته الان که فکر کنم داري با مکِ عزيز کار مي‌کني! :))‌ :×
    در ضمن! اگر تو يک عالم دوست خوب داري به اين دليل است که خودت يک دوست خيلي خيلي خوب هستي! :)‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *