آشنا در ونکوور؟!

آشنا در ونکوور؟!

احتمالا حدود ۵ام تا ۸ام دسامبر می‌روم ونکوور. کس‌ای هست که آدم خوبی باشد و برای روزهای بعد از ۸ام (مثلا تا چند روز) مهمان بخواهد؟! اگر هست لطفا خبرم دهید!‌ (:

3 thoughts on “آشنا در ونکوور؟!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *