بامداد در دانش‌گاه

بامداد در دانش‌گاه

تا حالا ساعت ۳ نیمه‌شب در دانش‌گاه بوده‌اید؟ کیف می‌دهد از بس خلوت است!

6 thoughts on “بامداد در دانش‌گاه

  1. اگه سر کار بودن حسابه،‌که ما چه روزهايي را شب نکرديم و چه شب‌هايي را روز نکرديم،‌در حالي که سر کار بوده‌ايم، هم اون سر-ِکار و هم سر‌-ه-کار!‌
    يادم نمي‌آيد دانش‌گاه بوده باشم تا اون موقع،‌اما فکر کنم حس جالبي باشد،‌ اين دانش‌گاه را در حالي که خلوت است تجربه کرده‌ام ( و به عبارتي دارم مي‌کنم!‌ 😉 )
    لبخند بزن،‌قوقول‌چه!‌

  2. Hi, I said “hi” cause you don’t like “hey”. I hope you enjoy cold weather in Edmonton!
    I just want to give you an advice! Don’t work too much and don’t increase your supervisor expectations in the first semester! I know that you can work hard in one semester but you cannot work hard for four years like that! (You are not connected to infinite source of energy!) Keep some fuel for future semesters!

  3. 😀 be onvane ye computeri are ke boodam! vali inja asan khalvat nist. har shabo nesfe shabi ke biyay computeri haye aziz ro mibini ke daran proje minevisan!!!! :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *