بنیادگرا بودن یا نبودن بنیادی‌ترین انتخاب هر شخص است

بنیادگرا بودن یا نبودن بنیادی‌ترین انتخاب هر شخص است

نمی‌دانم چرا،‌ اما گاهی دل‌ام هوس می‌کند بنیادگرا باشم!

2 thoughts on “بنیادگرا بودن یا نبودن بنیادی‌ترین انتخاب هر شخص است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *