از کنترل و AI

از کنترل و AI

امروز آقامون حسابی سیستم‌های خطی را مسخره کرد. با دست‌اش یک نوار نازک توی هوا می‌کشید و می‌گفت یعنی چی آدم فقط روی این کار کنه؟!
خب! من می‌گفتم زیاد هم بد نیستنا.
بعد گفت ما توی AI مسایل خطی کم داریم.
بعد پیش خودم فکر کردم که حتی یک ماز هم اصلا خطی نیست.
بعد گفتم که آره، کنترلی‌ها مسایل خاص خودشان را مطرح می‌کنند. در واقع گفتم آن‌ها این مسایل را address نمی‌کنند.
همین بود دیگر که کنترل را گذاشتم کنار؟! خب! نه!‌ من کنترل را هیچ‌وقت کنار نگذاشتم. من از اول‌اش هم کنترل را به عنوان هدف در نظر نداشتم. پله‌ای بود که باید از آن می‌گذشتیم. خب!‌ اما کنترل هم خوبی‌های خودش را دارد.

5 thoughts on “از کنترل و AI

  1. به سياق گذشته – ما جمعی از وبلاگنويسان – قصد داريم در واپسين روزهای سال ۸۴ گرد هم آييم. اين گردهمايی دو هدف عمده دارد: ۱- آشنايی بيشتر وبلاگنويسان با يکديگر، تبديل دوستيهای مجازی به حقيقی و ايجاد وحدت و همدلی بيشتر ۲- جمع آوری مبلغی هر چند اندک برای نيازمندان و افراد بی بضاعت تاريخ برگزاری قرار جمعه ۱۹ اسفند تعيين شده است. لطفا جهت حمايت هر چه بيشتر از قرار به آن لينك دهيد و بقيه را نيز در جريان قرار دهيد.

  2. به سياق گذشته – ما جمعی از وبلاگنويسان – قصد داريم در واپسين روزهای سال ۸۴ گرد هم آييم. اين گردهمايی دو هدف عمده دارد: ۱- آشنايی بيشتر وبلاگنويسان با يکديگر، تبديل دوستيهای مجازی به حقيقی و ايجاد وحدت و همدلی بيشتر ۲- جمع آوری مبلغی هر چند اندک برای نيازمندان و افراد بی بضاعت تاريخ �رگزاری قرار جمعه ۱۹ اسفند تعيين شده است. لطفا جهت حمايت هر چه بيشتر از قرار به آن لينك دهيد و بقيه را نيز در جريان قرار دهيد.

  3. البته درست نیست که انسان کامنت بی‌ربط بذاره، ولی خوب من هم آدم درستی نیستم 😉
    فرموده بودید که: «ببر قشنگ‌تر است یا این؟!»
    به نظرم اون عکس که گذاشته بودم قشنگ‌تر بود، البته بستگی به عکس ببره هم داره.

  4. وای وای وای! تو که داری همه چیزت را عوض می‌کنی! این یعنی من باید احساس نگرانی کنم؟! :))‌
    تو دانش‌جوی فوق‌الیسانس هستی نه؟! :)) یوهاها!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *