اعتصاب حق ماست

اعتصاب حق ماست

آخرین اخبار رسیده حاکی است که دولت به دلیل عدم رعایت حقوق حقه‌ی خود توسط جهانیان به مدت نامعلومی دست به اعتصاب زده است. سخن‌گوی دولت اعلام کرد اعتصاب حق همه است و از آب و هوا نیز اولاتر.

2 thoughts on “اعتصاب حق ماست

  1. هان؟ من كه نفهميدم كدام دولت.

    لابد به اين دليله كه من اين چند وقته اخبار را دنبال نمي كنم و بي بي سي فارسي هم بسته است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *