این‌که بر ما می‌گذرد

این‌که بر ما می‌گذرد

آخر سر فهمیدم. اسم‌اش بازی‌ی روزگار است؛ اسم پدرسوخته‌اش بازی‌ی روزگار است.

Comments are closed.