نیت‌ات خیر است پسرم؟

نیت‌ات خیر است پسرم؟

به تازگی اشرار مسلح(!) ۲۲ دو نفر را در مسیر زابل-زاهدان به طرز فجیعی به قتل رسانده‌اند (+) . نیروی انتظامی البته هیچ کار مثبت‌ای نکرد. برای‌ام جالب است بدانم نظر نیروی انتظامی درباره‌ی وظایف‌اش چیست؟ آیا پیش‌گیری از قتل، تجاوز، سرقت و تامین آسایش افراد در سرزمین‌شان جزو وظایف نیروی انتظامی است یا خیر؟ (قتل‌های زنجیره‌ای کرمان، تهران، مشهد، کیف قاپ‌زنی‌های همیشگی در ایران، تجاوز به زن و مرد و بچه در همه‌جای تهران و شهرهای دیگر، گروگان‌گیری‌های متعدد در تهران و …) یا این‌که تنها سرکوب معترضان (پارک دانش‌جو، روبروی اوین، روبروی دانش‌گاه و …؟) در حوزه‌ی عملیاتی‌شان می‌گنجد؟

می‌دانم این برداشت من می‌تواند کمی بدجنسانه قلمداد شود. به هر حال همیشه چنین اتفاقاتی ممکن است بیافتد. هیچ نیروی پلیس‌ای نمی‌تواند همه جا را زیر نظر بگیرد و مراقبت کند و جرم در هر حال پیش می‌آید. اما تفاوت‌ای است بین آن‌که هدف‌اش کمک به مردم است (ولی نمی‌تواند) و آن‌که هدف‌اش قدرت‌طلبی و سرکوب مردم است. نیروی انتظامی‌ی ما به کدامین دسته تعلق دارد؟!

6 thoughts on “نیت‌ات خیر است پسرم؟

  1. همینه دیگه، هیشینی راچع به مسائل بزرگ فکر میکنی بعد میبینی سال تحویل شد و تو هنوز پای وب لاگت نشستی. چرا نیومدی دیشب ؟

  2. خیلی عالی بود سولوژن!
    در نظر ما هم با اینکه نوروز شده ولی هنوز زشتی های زیادی هست که با نوروز زیبا نمی شن. امیدوارم سال جدید برای هممون خوب باشه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *