۱۳۸۵ خورشیدی

۱۳۸۵ خورشیدی

نوروزمان مبارک! (:

در ضمن یادمان نرود که
سال جدید، سال نو است.
سال نو، سال سگ است.
سال سگ امسال، سال ۱۳۸۵ خورشیدی است.
و این‌که سال نو مبارک است!

10 thoughts on “۱۳۸۵ خورشیدی

  1. من همیشه می خواستم بدونم تحویل سال تو خارج با ایران سنکرون هست یا نه. ولی هیچ وقت معلوم نشد!
    عیدت مبارک 🙂

  2. آیدین جان! همزمان است! در حقیقت این ویژگی تقویم خورشیدی است! لحظه‌ی تحویل زمانی است که مرکز خورشید دقیقا در نقظه‌ی اعتدال بهاری قرار می‌گیرد که خوب برای همه‌ی کشورهای یکی است.
    سولوژن عزیز سال نوی‌ات مبارک! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *