“برداشت شخصی”

“برداشت شخصی”

نه تنها ممکن است برداشت دیگران از تو بسیار با واقعیت فاصله داشته باشد، گاهی می‌بینی که برداشت‌شان از محیط زندگی‌ی تو نیز شباهت‌ای به برداشت خودت از محیط زندگی‌ات ندارد.
آن‌ها فکر می‌کنند تو سیندرلای پیشانیمه‌شب هستی و تو فکر می‌کنی سیندرلای پسانیمه‌شب‌ای هستی که همه‌ی لباس‌های‌اش ناگهان معجوج شده.
برداشت که درست است؟
سه پاسخ پیش‌نهاد می‌کنم:
۱-برداشت تو شخصی‌تر و دقیق‌تر است.
۲-برداشت دیگران همان‌قدر اعتبار دارد که برداشت تو دارد. آن‌ها از زاویه‌ی دید خودشان می‌نگرند و تو از زاویه‌ی دید خودت. واقعیت امری ناظربردار است.
۳-همه‌ی برداشت‌ها کم و بیش خطادار است.

گمان‌ام این مساله دوگان مساله‌ی بیان باشد. پیش‌تر، دو سه سال پیش، راجع به بیان زیاد فکر می‌کردم و می‌نوشتم.

7 thoughts on ““برداشت شخصی”

  1. اوه! به غير از دوتا کامنت اول که به نظرم (!!)‌ خصوصي مي‌آد، اين نظر سوم هم برام جذابيت خاصي داشت. مي‌دوني از اين نظر چه برداشتي مي‌شه کرد؟‌
    بذار خيلي صريح بگم (که البته طبيعتاً براي بعضي‌ها جالب نخواهد بود):
    چنين کسي احتمالاً وقتي خودش رو جاي کسي مي‌گذاره که همچين حرفي زده، پيش خودش تصويري رو تصور مي‌کنه که مردم از اون خواهند داشت و بعد مي‌گه احتمالاً به من خواهند گفت:«چه بزدلانه!». هرچند که احتمال اينکه خودش هم نظرش همين باشه زياده، اما چون به خاطر فيدبک جامعه سرکوب شده در نتيجه خيلي زود به همين چيزي چنين واکنشي نشون مي‌ده!‌
    ها ها! شبيه اون شکلک بنفش شدم با دندوناي نيش بلند!‌

  2. حالا واقعا خودت رو به چشم يک سيندرلاي پسا نيمه شبي مي‌بيني(يعني واقعا اوضاع بر وفق مراد نيست?) يا اين که با مطرح کردن قصه سيندرلا فقط مي خواستي تعارض بين ديدگاه خودت نسبت به خودت و ديدگاه ديگران نسبت به خودت رو برسوني.

  3. زندگی آدمی از سیندرلاهای متعددی تشکیل شده است. بعضی‌های‌شان پسانیمه‌شبانی‌اند و بعضی پیشانیم‌شب! (;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *