قصه‌ی غصه‌دار من

قصه‌ی غصه‌دار من

بعضی وقایع که برای‌ات رخ می‌دهد غصه‌اند اما زمان که بگذرد می‌شوند قصه! حالا سوال این است که قصه‌ی مرا در آینده به عنوان تراژدی یاد می‌کنند یا کمدی؟ امیدوارم حتی Happy End هم باشد – اما فعلا که آخر و عاقبت‌اش مشخص نیست! حالا شاید تعریف کنم زمانی برای‌تان!

البته یک‌هو فکر نشود که ناراحت‌ام یا غصه‌دارها!!! گاهی سوژه‌ی داستان آن‌قدر درگیر ماجراها شده است که دیگر نمی‌فهمد باید چه کار کند. گرچه اعتراف می‌کنم که کمی عصبی‌ام.

One thought on “قصه‌ی غصه‌دار من

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *