HBD 2 Hergé

HBD 2 Hergé

Tintin and friends

و از این‌جا هم کتاب‌ها را دریافت کنید! (با تشکر از پویا که لینک را از سایت‌اش پیدا کردم و در ضمن قرار است بشناسم‌اش و اسم‌اش هم آشنا است ولی نمی‌دانم چرا یادم نمی‌آید کیست!)

5 thoughts on “HBD 2 Hergé

  1. من از همه شخصيت‏هاش بيشتر از کاپيتان هادوک خوش‏ام می‏اومد… مخصوصاً با اون فحش‏هاش D: “بر ريش شيطون لعنت”

  2. من هیچ‌وقت از کتاب‌های تن‌تن خوشم نیامده!‌اما خوب کارتن‌اش را دوست داشتم 🙂

  3. به لرد شارلون: هاها! آره! هادوک که فوق‌العاده بود. گویا فحش‌های‌اش جدا خاص خودش بوده.
    به لنیوم: اه! من فقط یک‌بار کارتون تن‌تن را دیدم. زمان ما زیاد امکانات نبود. حتی کتاب‌اش هم راحت پیدا نمی‌شد. پریروز رفتم ببینم دانش‌گاه‌مان دارد یا نه بگیرم درست و حسابی بخوانم‌اش، اما دیدم فقط فرانسه‌اش را دارد.

  4. بنظر من سری کتاب های تن تن واقعا جاودانه اند. هنوز هم گاهی کتاب هایش را می خوانم. تقریبا از حفظ شده ام. عاشق فحش های کاپیتان هادوک و شخصیت تورنسل ام!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *