Intellectuality Maniac

Intellectuality Maniac

چرا ما باید این همه از کلمات روشن‌فکر، روشن‌فکرانه، روشن‌فکرنما، روشن‌فکر ظاهری، روشن‌فکری، روشن‌فکرمابانه و غیره به عنوان ارزش و ضدارزش -توام- استفاده کنیم؟

8 thoughts on “Intellectuality Maniac

 1. شاید چون نه ارزش را می شناسیم نه ضد ارزش را !
  شاید چون نه روشنفکر هستیم و نه روشنفکر دیده ایم !
  شاید این مفاهیم اساسا برای ما نیست!!!

 2. من معتقدم در جامعه ما،افراد صاحب اندیشه دو دسته اند:دسته اول شامل تعداد زیادی از افرادی است که گرفتار دگماتیسم هستند.دسته دوم هم به نظر من اغلب روشنفکرنما هستند تا روشنفکر.در واقع روشنفکر حقیقی کم داریم.و خوب این واقعیت که هر شخص و یا هر گروه خودش را بر حق می داند و دیگران را ناحق،باعث می شود که این الفاظ را بر ضد یکدیگر به کار برند و اینگونه همدیگر را از میدان به در کنند.(این البته نظر من بود در این رابطه که چرا گاهی از این کلمات به عنوان ضد ارزش استفاده می شود.)

 3. به dialogos: من تا حدی با شما موافق‌ام. البته نه تا بدان حد رادیکال. اعتقاد دارم گفتمان روشن‌فکرانه وزن‌اش در ایران بیش از آن‌چیزی است که باید باشد. در واقع ما “دچار” ادبیات‌ خاص‌ای شده‌ایم که کارکرد مشخص‌ای در جامعه ندارد اما برای خود وزن زیادی قایل است.
  به سایه: روشن‌فکر کیست و روشن‌فکرنما کیست؟

 4. آقا عوض کن اين ام-تی رو!! چغندرهای من رو خورده
  در ضمن دليلی هم نداره به خاطر چرندياتی که نوشتم معذرت بخوام D:

 5. بحث اینکه روشنفکر کیست،حقیقتا بحثی است طولانی و من پیشنهاد می کنم که کتاب “در خدمت و خیانت روشنفکران” از جلال آل احمد را در این رابطه مطالعه کنید.آل احمد در این کتاب به طور مفصل می پردازد به این که روشنفکر کیست و اصولا جریان روشنفکری چیست؟ و این مفاهیم را در چند کشور به ویژه در ایران مورد بررسی قرار می دهد.

  به طور خلاصه٬روشنفکرنما کسی است که ژست روشنفکری می گیرد و ادای روشنفکر ها را درمی آورد ولی در چنته چیزی ندارد و از درون پوچ و توخالی است.به قول معروف مرد حرف است و نه مرد عمل!باورهای روشنفکری در اینگونه افراد ریشه ندوانده اند و اینها از هر چیز فقط به پوسته و قشر آن توجه می کنند و به عمق مطالب و مفاهیم پی نبرده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *