در برداشت و سوء برداشت

در برداشت و سوء برداشت

جالبی‌اش این است که چیزی که می‌گویی ربط مستقیم‌ای به آن‌چه برداشت می‌شود ندارد. اگر چیزی که برداشت می‌کنند “خوب” باشد، خب، اشکال‌ای ندارد. وای به حال‌ای که “سوء برداشت” پیش بیاید.

3 thoughts on “در برداشت و سوء برداشت

  1. برای اکثریت برداشت آن چیزی که در ذهن خودشان میگذرد ساده تر از فکر کردن به مفهوم حرفی است که میشنوند. اینگونه است که بیش از خوب انگاشتن, سو برداشت پیش میاید و مشکل می تراشد.

  2. شاعر می فرماید، آدرس RSS Feed را به صورت ناگهانی عوض نکنید. (تصادفا تو یه لیست دیدم که این وبلاگ بالا وایساده، اومدم و دیدم ای دل غافل)
    البته نمی دونم، شاید اصلا خیلی بی خود می کنند که از RSS Reader استفاده می کنند، باید حضورا خدمت برسند.

  3. به شانه بسر: آیا اصولا مفهوم چیزی واقعیت خارجی‌ای دارد که بتوان مطمئن بود در انتقال آن چیزی گم نمی‌شود؟ یا این‌که مفهوم یک چیز به دیدگاه فرد دریافت‌کننده بستگی دارد و در حتما چیزی از آن در بیان مفهوم تغییر می‌یابد.
    به MadEye: شاعر درست گفته! ولی چطوری خبرتان می‌کردم وقتی قبلی دیگر تعطیل شده است؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *