کوتاه می‌آید؟

کوتاه می‌آید؟

سوال:‌ چگونه به استاد خود بفهمانید که قصد دارید حدود یک هفته تا ده روز از تعطیلات رسمی‌ی دانش‌کده جدا بهره ببرید!؟

6 thoughts on “کوتاه می‌آید؟

  1. بهش پیشنهاد بده که تعطیلات رو با اون و خانواده‌اش با هم برین یه سفر جوندار و حالشو ببرید. اون هم کم‌کم کونش می‌خواره و پا می‌ده. در اولین فرصت بعد از موافقت استادت هم آمار دخمل پخملشو در بیار ببین چه‌مزه‌ایه. کلهم همه دور هم حالشو ببرید.

  2. به strategy: هاها! بله! دقیقا. ولی نباید گذاشت این‌جوری شود وگرنه آخر دنیا افسوس‌اش را خواهیم خورد.

    به سان: هاها! استاد من خیلی هم خوب است! مشکل این است که سلیقه‌ی او همیشه مطابق با سلیقه‌ی من نیست. مثلا او فکر می‌کند دانش‌جو به‌تر است شبانه‌روز کار کند ولی نظر من کاملا برعکس او است!

    به رامین: آره! به‌اش گفتم من چند روز دیگه شروع می‌کنم به مساله فکرکردن و پرسیدم که از نظرش اشکالی که ندارد، بعد او هم با یک لبخند گفت نه!

    به جالبیاتی که من دیده‌ام: آمارش که مشخص است. دو دختر دارد که وقتی من درس‌ام را تمام کردم، آن‌ها هم دیپلم‌شان را می‌گیرند!!! جدا از این نکته، ایده‌ی خوبی است جز این‌که من از سفر خوش‌ام نمی‌آید!

    به ar: هاها! ممنون از لینک‌ها!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *