بلاگ‌رولینگ شوخی می‌کند

بلاگ‌رولینگ شوخی می‌کند

تنها زمان‌ای که دل‌ات می‌خواهد بلاگرولینگ کار نکند آن وقت‌ای است که به اشتباه پینگ کرده‌ای!
البته طبق قانون مورفی حتما کار می‌کند، و نتیجه همین می‌شود که می‌بینید!

* قوانین مورفی
* قوانین عشقِ مورفی

4 thoughts on “بلاگ‌رولینگ شوخی می‌کند

  1. از روش‌های غیر اخلاقی برای جذب بازدیدکننده استفاده می‌کنی؟! این بود جامعه‌ی بی‌طبقه که قولش رو می‌دادی؟

  2. به روزبه: جامعه‌ی بی‌طبقه همین است دیگر: چه کاری کرده باشی چه نکرده باشی حقوق (بازدیدکننده) دریافت می‌کنی! (;
    به «از زندگی»: ممنون! (:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *