پاراگراف

پاراگراف

جان عمه‌تان وقتی وبلاگ می‌نویسید، آخر بعضی جمله‌ها گاهی یک enter مرحمت بفرمایید که اگر خدا خواست برویم پاراگراف بعد!

9 thoughts on “پاراگراف

  1. به روزبه: (:

    به رامین: توصیه‌ی (۱):‌ وبلاگ‌تان را مرتب بنویسید! توصیه‌ی (۲): به توصیه‌ی این پست عمل کنید.

  2. برای ثبت در تاریخ:‌ جذابیت این نوشته برای‌ام دراین است که ملت بسیار زیادی از آن خوش‌شان آمد و در گودرشان «لایک» فرمودند. ملت زیاد می‌گویم، منظورم در حد و اندازه‌ی هفتاد هشتاد نفر است – که تا این روزی که این کامنت را می‌گذارم برای این وبلاگ معمول نبوده است. خنده‌دار این‌که این نوشته واکنش خیلی خیلی سریع من به یک نوشته‌ی چشم‌کورکن وبلاگ‌ای دیگر بود و نوشتن‌اش یکی دو دقیقه بیش‌تر طول نکشید (در حد نوشتن همین کامنت). بعد می‌گویند بیا و توضیح بده رمز و راز موفقیت چیست.

  3. به الهام:‌ احتمالا! اما آدم‌های زیادی هم نیستند که پاراگراف‌بندی را رعایت کنند.

    به بهروز: منظورتان از « پدسسسسگ» دقیقا چه بود؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *