مرکز جهان، این‌جا، خودْ، من بودم!

مرکز جهان، این‌جا، خودْ، من بودم!

سالیان سال
به قدمت بیش از کیهان،
مرکز جهان
این‌جا، خودْ، من بودم!

روزگار است اما
می‌چرخد و می‌رقصد
مرکز جهان اینک
کمی آن طرف‌تر
سر بر پای من گذاشته
خواب‌های رنگی می‌بیند.

6 thoughts on “مرکز جهان، این‌جا، خودْ، من بودم!

  1. به آرماتیل: به گمان‌ام! (;

    به نرگس: ممنون!‌ (:

    به بوگی: نه قربان، در ضدخاطرات هیچ چیزی بو نمی‌دهد!

    به zero:‌ عجب سوال‌ای می‌فرمایید!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *