سنگِ غبارگرفته: شیشه یا الماس

سنگِ غبارگرفته: شیشه یا الماس

بعضی وقتها پیش میآد که دنیا اینطوری میشه: چیزهای به ظاهر بی‌ارزش، یک‌هو ارزشمند می‌شن برات؛ چیزهای ازلی باارزش، یک‌هو ارزش‌شون رنگ می‌بازه.

بعضی وقت‌ها هم البته این‌طوری نیست – و کی می‌دونه کِی‌ها این‌طوری‌ه.

3 thoughts on “سنگِ غبارگرفته: شیشه یا الماس

  1. راستش نمیشه دقیق گفت کی / اما علائمی داره با اتفاق هایی خاص که نباید لزوما بزرگ یا با اهمیت هم باشند تشدید میشه و معمولا بعد از یک روزایی که جای همه چی تو زندگی آدم عوض میشه ! گاهی حتی ارزش ها و ضد ارزش هات تغییر می کنند !

  2. در گوش دلم گفت فلک پنهانی حکمی که قضا بُوَد ز من می دانی؟
    در گردش خویش اگر مرا دست بُدی خود را برهاندمی ز سرگردانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *