ای آنان که عقل‌تان در چشم‌های‌تان است، به ایشان اعتماد نکنید که از خاسران خواهید بود

ای آنان که عقل‌تان در چشم‌های‌تان است، به ایشان اعتماد نکنید که از خاسران خواهید بود

[حالا بگذریم که بعضی‌ها ندیده و نشنیده و نخوانده و فکرنکرده اصولا نظر قطعی دارند!]

2 thoughts on “ای آنان که عقل‌تان در چشم‌های‌تان است، به ایشان اعتماد نکنید که از خاسران خواهید بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *