عصر حجر

عصر حجر

سوال‌ها:
ما بخواهیم از عصر قبیله‌های خون‌خوارِ خون‌ریزِ آدم‌خوار رهایی یابیم، باید که را ببینیم؟! چند نسل دیگر از تکامل فرهنگی نیاز است؟ یا که باید منتظر تکامل زیستی هم بمانیم؟

پاسخ‌ها:

۱)‌ خودمان را.
۲) خیلی.
۳) بی‌خود منتظر نمانید. هایپرتالاموس و آمیگدالا از ساختارهای خیلی قدیم مغزند که دیگر تغییر کنند (البته همیشه می‌توان به وصله‌دوزی امید داشت).

6 thoughts on “عصر حجر

  1. فکر کنم باید بی نفت شویم و کمی جیب هایمان پرتر باشد که تکامل فرهنگی سریع تر انجام شود.

  2. بعید می‌دانم! بدون نفت می‌شویم مثل بعضی از کشورهای افریقایی و آن وقت شروع می‌کنیم به خوردن هم‌دیگر.
    یا به عبارت دیگر: تا جایی که می‌دانم فقر هیچ‌وقت باعث تکامل فرهنگی نشده است.

  3. جلمه من را درست نخواندی. نوشتم وقتی که نفت نداشته باشیم ولی جیب هایمان پر تر باشد. فکر کنم دفاع ات نزدیکه بازهم خوب نمی خونی(:

  4. بله، سریع خواندم.
    اما حالا بگو منظورت از نفت نداشته باشیم و جیب‌های‌مان پرتر باشد دقیقا چه شرایطی است؟ چطور جیب‌های‌مان پرتر باشد؟ نکند منظور این است که به رفاه اقتصادی غیروابسته به نفت رسیده باشیم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *