تو روح حاج‌فیلتری و شرکا …

تو روح حاج‌فیلتری و شرکا …

از نتایج جانبی‌ی نظرسنجی‌ی پیشین یکی این است که ملتفت بشویم ضدخاطرات چقدر شدید فیلتر شده است. تاکنون و تقریبا پس از گذشت ۳۶ ساعت از شروع نظرسنجی، تنها ۲۱ رای به صندوق‌ها(!) انداخته شده است. این در مقایسه با ۲۰۰-۳۰۰ رای‌ نظرسنجی‌های پیشین -که اگر فرض کنیم نصف‌شان از ایران بوده باشند، می‌شود چیزی حدود ۱۰۰-۱۵۰ رای‌دهنده از ایران- خطوط عصبی‌مان را قلقک می‌دهد و بخش خفته‌ی ادعیه‌ی مغزمان را بیدار کرده، به سوی روح حاج فیلتری و برادران سیگنال جان‌افروز و «جان‌گوز» می‌فرستد.

2 thoughts on “تو روح حاج‌فیلتری و شرکا …

  1. به قول دوستی تو روح پر فتوحشون. رسماً کامنتم نمیشه گذاشت.حتی جم و پی ام سی و فارسی وان هم به فاک فیلتر رفتن.روزگار رو مخیه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *