دعای آخر سال ۲۰۰۹

دعای آخر سال ۲۰۰۹

«خداوندا! مرا از شر سولوژن حفظ بفرما!»

شیطان هم وقتی چنین چیزی ببیند به خباثت خویش شک می‌کند، چه برسد به سولوژن.

Comments are closed.