آخر هفته‌ی سوخته

آخر هفته‌ی سوخته

بعضی آخر هفتهها چون تخممرغ نیمبندند. نه این‌که خوب و خوش‌مزه نباشند، اما بنیه‌شان شل و ول است و در نهایت بهره‌ات نیمه خواهد بود و نصف دیگر به هدر می‌رود. هفته‌ی جدید که شروع می‌شود، نه آن‌قدر بی‌استراحت بوده‌ای که بگویی گور بابای بقیه و به خودت یک روز مرخصی بدهی، و نه آن قدر پر انرژی‌ای که بگویی آخ جان، هفته‌ی تازه!

4 thoughts on “آخر هفته‌ی سوخته

  1. به روزبه دانشور: (:
    به رامین: از نظر تئوری بله، از نظر عملی نه! به عبارت به‌تر کس‌ای نمی‌پرسد کجای‌ام و سر کار می‌آیم یا نه، اما خب، خودم زیاد کار دارم. به قولی به آیه‌ی شریفه‌ی «اگر deadline ندارید،‌ لااقل وجدان داشته باشید!» عمل می‌کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *