روی ماه‌ات گرفته بود

روی ماه‌ات گرفته بود

این هم نتیجهی ماهگرفته‌گی‌ی چند شب پیش. عکسها را با دوربین به دست‌گرفته ثبت کرده‌ام و در نتیجه کیفیت‌اش آن‌چنان خوب نیست. هیچ پردازش تصویری‌ای هم (از جمله deblurring) جز تغییر فریم و اندازه نشده است. تصور اول در زمان گرفتِ کامل است و تصور دوم هم پس از گرفتِ کامل. در تصویر اول یک سیاره (یا شاید هم ستاره) در سوی چپ تصویر می‌بینید. ایده‌آل برای فرآیند deconvolution!

Lunar Eclipse - Totality (2010 December)
Lunar Eclipse - Totality - 2010 December
Lunar Eclipse - After (2010 December 22)
Lunar Eclipse - After - 2010 December 22

4 thoughts on “روی ماه‌ات گرفته بود

  1. تصویر بعد از ماه گرفتگی چه حسنی دارد؟

    تعریف دی کانولوشن در بحث ماه گرفتگی چه فایده ای دارد؟

    چرا تصویر ماه گرفتگی ماهی سرخ را نشان می دهد به جای اینکه ماهی تاریک با مرزی سفید را نشان بدهد؟

  2. به آیدین: اصولا تصویر فوق‌آماتوری‌ی بنده حسن‌ِ چندان‌ای ندارد جز این‌که ثبت کند ماه‌گرفته‌ای‌ای دیدم و به سلامت پشت سر گذاشتم. (:
    اهمیت دکانولوشن در انجام deblurring است تا تصویر واضح‌تر شود.
    و دلیل سرخی‌ی ماه هم به خاطر جو زمین است. جو زمین طیف آبی را بیش‌تر جذب می‌کند. نتیجه این‌که مقدار نوری که از جو زمین می‌گذرد و ماه را روشن می‌کند بیش‌تر سرخ و نارنجی خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *