ماه‌گرفته‌گی:‌ امشب

ماه‌گرفته‌گی:‌ امشب

امشب (بامداد بیست و یک دسامبر ۲۰۱۰) ماهگرفته‌گی خواهیم داشت و عجب ماه‌گرفته‌گی‌ای که هم‌راه است با شب یلدا و انقلاب زمستانی. این ماه‌گرفته‌گی در امریکای شمالی/جنوبی، اروپای شمالی و غربی و بخش‌هایی از آسیا (ژاپن و کره) قابل مشاهده است. متاسفانه ماه‌گرفته‌گی در ایران مشاهده نخواهد شد.

ساعت آغاز این پدیده ۱:۱۵ بامداد (ساحل شرقی‌ی قاره‌ی امریکا)/۱۰:۱۵ شب (ساحل غربی قاره‌ی امریکا)/۶:۱۵ (زمان جهانی) است اما در آن زمان چندان قابل توجه نخواهد بود. ماه‌گرفته‌گی‌ی کامل در ساعت ۲:۴۱ بامداد (ساحل شرقی)/۱۱:۴۱ (ساحل غربی)/۷:۴۱ (زمان جهانی) آغاز می‌شود و ۷۲ دقیقه هم به‌طول خواهد کشید.

2 thoughts on “ماه‌گرفته‌گی:‌ امشب

  1. به روزبه: به قول قدیمی‌ها، زرشک! به قول جدیدی‌ها هم که ادب اجازه نمی‌دهد. (;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *