الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

آیا جلادان می‌دانند که چنان تیشه‌ای به ریشه‌ی خود می‌زند که به زودی یزید از ایشان خوش‌نام‌تر خواهد شد؟ ظلمْ رعب و وحشت می‌آفریند، مردم را نیز چند گاه‌ای فرمان‌بردار می‌کند، اما در نهایت برای ظالم توشه‌ای نخواهد داشت جز رعشه‌ی ستون‌های مُلک‌اش. به خودتان بیایید!

One thought on “الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

  1. به امید رهایی ملت ها از ظلم و ستم
    به امیدآاگاهی ملت ها
    به امید به ثمر رسیدن خون شهیدان و رویش لاله های آزادی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *