بزرگ بشی می‌خوای چی‌کاره بشی؟ فرخ سیمابی

بزرگ بشی می‌خوای چی‌کاره بشی؟ فرخ سیمابی

بعضی روزهای تاریک و ابری در این شهر غفلت‌زده به این نتیجه می‌رسم حالا که هر چه کردیم آب و نون نشد برامون، کاش دست‌کم می‌رفتیم و مطرب شورشی‌ای چون آقامون فرخ سیمابی می‌شدیم که هم به نان رسید و هم به نام و هم دنیایی را شاد کرد. و البته فردای‌اش نه، اما پس فردای آن روز هم نظرم بر می‌گردد و می‌گویم گور پدر نون و مادر نام و می‌نشینم سر کارم و علم را سلانه سلانه و بی جیره و مواجب به پیش می‌برم.

حالا این‌ها به کنار، آقامون چند روز پیش شصت و پنج ساله شد.

6 thoughts on “بزرگ بشی می‌خوای چی‌کاره بشی؟ فرخ سیمابی

  1. حال مشابهی دارم این روزها.
    یک- اون سیمابش را نگرفتم ..؟
    دو- خیلی با این قالب جدید حال می کنم. عکس ها از کی/کجاس؟

  2. به جای خالی: سیماب همان جیوه است؛ همان‌طور که مرکوری جیوه است. فرخ هم که نام اولیه‌ی فردی بوده است.
    ممنون! عکس‌ها هم جزو قالب بوده است. نمی‌دانم عکاس‌شان کیست (گرچه نباید سخت باشد فهمیدن‌اش).

  3. الان لابد خیلی احساس با مزگی بهتون دست داد از نوشتن این گونه ی فامیلی آقاتون! نه؟!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *