آن‌چه کشیدیم…

آن‌چه کشیدیم…

دیده‌اید که در قسمت‌های تازه‌ی بعضی از سریال‌ها می‌گویند «آن‌چه گذشت …»؟
گاهی زندگی و آدم‌های‌اش جوری می‌شود که به همان سیاق باید گفت «آن‌چه کشیدیم …» و بعد شروع کرد به تعریف آن‌چه می‌کشیم!

2 thoughts on “آن‌چه کشیدیم…

  1. این آن چه کشیدیم رو به کی باید گفت ؟
    تو سریال باز یه مخاطب هست تو زندگی مخاطب کیه ؟ خدا ؟
    احیانا پاپ توصیه نمیکنند هر شب قبل از خواب یک نیایش 20 دقیقه ای “آن چه کشیدیم ” به عنوان فرایض دینی انجام دهیم ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *